Presentation pressleverantör
Aftonbladet är Skandinaviens största dagstidning och en av de lönsammaste produkterna i kassalinjen.Vi tillför handeln cirka 300 miljoner i provision.

Leveransvillkor för Aftonbladet from 20240101 pdf

En klassisk kvällstidning med den enskilde människan i centrum. GT och Kvällsposten är editioner av Expressen med fokus på regionalt innehåll. Tillsammans når Expressen, GT och Kvällsposten 1,2 miljoner läsare - varje dag!

Leveransvillkor för Expressen, GT och Kvällsposten pdf

Sveriges Morgontidningar distribueras och administreras av fem regionala bolag. Svensk Morgondistribution KB / MTD i Norrland , Pressens Morgontjänst KB, Stockholm, Tidningsbärarna KB, Södra Sverige, Västsvensk Tidningsdistribution KB, Västsverige och övriga områden i Sverige Tidningstjänst AB.

Leveransvillkor för Early Birdpdf

Tidsam är Sveriges största tidskriftsleverantör och ser till att konsumenter får tillgång till fantastiska tidskrifter och magasin via dagligvaru- och servicehandeln runt om i landet. Vi levererar tidningar till ca 5 000 återförsäljare, med försäljning i fysisk butik och online.

I Sverige säljs det tidningar till ett värde av ca 900 miljoner SEK på ett år och ca 80 % av det säljs inom Dagligvaruhandeln.

Vårt sortiment består av ca 1 800 titlar från mer än 270 olika förlag över hela värden. Sortimentet innehåller många starka varumärken och har en bredd som passar för både stora och små läsare.

Leveransvillkor för Tidsam from 20230801pdf Leveransvillkor bilaga för Tidsam from 20171009pdf