Scenario
Lageröverlåtelse
Om du vill överlåta tidningar, (sälja befintligt lager), till den nya ägaren, vilket är vanligt när det gäller veckomagasin och månadsmagasin, så kan Tidsam och MTD hjälpa till med det. De tidningar som du överlåter redovisar du på blanketten för lageröverlåtelse.De krediterar då den gamla kunden och en debiterar den nya.

Blanketter hämtar du genom att klicka på nedanstående pdf-filer.Lageröverlåtelse - Tidsam

Lageröverlåtelse - MTD

Behöver du Adobe Acrobat Reader så KLICKA HÄR.